Stoney Stratton Ford

Stoney Stratton Ford

Ref:
StoneyStratton_Somerset
Date:
{ts '2016-03-18 00:00:00'}
Location:
ST 6565 3940
Photographer:
John Walton

Stoney Stratton Ford

Stoney Stratton Ford
Ref:
StoneyStratton_Somerset
Date:
{ts '2016-03-18 00:00:00'}
Location:
ST 6565 3940
Photographer:
John Walton