Stoney Stretton Ford

Stoney Stretton Ford

Ref:
StoneyStretton_Shropshire
Date:
2014-06-08 00:00:00.0
Location:
SJ 3826 0942
Photographer:
John Walton

Stoney Stretton Ford

Stoney Stretton Ford
Ref:
StoneyStretton_Shropshire
Date:
2014-06-08 00:00:00.0
Location:
SJ 3826 0942
Photographer:
John Walton